SAVREMENI NIVO LIJECENJA!

Riješite bolove u savremenim metodama liječenja.

Prateći najsavremenije svjetske trendove, fizikalna terapija Vertebra konstantno i postavlja nove standarde u liječenju. Pacijenti to prepoznaju. 

Sveobuhvatan i individualan  pristup svakom pacijentu u liječenju različitih bolnih stanja, uz pažljivo odabrane terapijske procedure, daju brži i efikasniji oporavak. Neke od terapijskih metoda koje se primjenjuju u liječenju su kiropraktika i osteopatija, dekompresija kičme, kineziterapija, aparaturna fizikalna terapija, akupunktura, masaža. 

Fizikalna terapija Vertebra dominantno se bavi liječenjem problema sa kičmenim stubom (diskus hernija, spondiloza), sportskim povredama (iščašenja zglobova, povrede mišića), ultrazvučnom dijagnostikom mekih tkiva, pregledima i konsultacijama beba (procjena motornog razvoja, tortikolis, pleksus brahijalis).

Vertebra je ordinacija koja pruža profesionalne zdravstvene usluge iz oblasti fizikalne terapije i rehabilitacije. Koncept Vertebra – savremeni nivo liječenja osmislio je vlasnik Darko Stanović – specijalista fizioterapije.

Darko Stanović, osnivač Vertebra fizikalne terapije, kao stručno i kvalifikovano lice, radno iskustvo je sticao u više država, želi da kreira vodeći zdravstveni brend, koji pruža jedinstven i savremen koncept liječenja na evropskom i svjetskom nivou. Ono što je važno istaći jeste da se svaki problem sa kojim pacijent dođe rješava u dogovoru sa njim. Na osnovu detaljnog pregleda i uzimanja anamneze formira se individualan plan liječenja za svakog pojedinačno. Naš uspjeh je oporavljen pacijent i zadovoljan klijent. Fizikalna terapija Vertebra – vaš oslonac u zdravlju!

darko

Terapije koje nudimo

Kontakt

+382 67 426 175

bb Henrika Angela, Podgorica 81000

vertebra.fizikal@gmail.com