Medicinska akupunktura

MEDICINSKA AKUPUNKTURA
(DRY NEEDLING)

     Dry needling (suva punkcija) je invazivna i jedna od najefikasnijih fizioterapijskih metoda u lecenju.

Dry needling predstavlja veoma bezbjednu, brzu i pouzdanu tehniku. Izvodi se primjenom jednokratnih akupunkturnih atraumatskih igala kojima se ulazi u bolnu tacku u mišicu, takozvanu triger tacku. Primenom Hongove tehnike, brzih ulaza i izlaza, igla probada triger, razbijajuci tako bolnu zonu. Kao rezultat dobijamo momentalnu efikasnost u smanjenju ili potpunom eliminisanju bola i disfunkcije tretiranog mišica.
Šta je Dry Needling ili suva punkcija

Dry Needling ili suva punkcija je relativno nova metoda za tretiranje bolnih sindroma mišica. Terapiju sprovode obuceni fizioterapeuti i ljekari u rešavanju bolnih sindroma triger tacaka mišica i eliminaciju bola.
Slicno akupunkturi, ukljucuje postavljanje odnosno ubadanje tankih igala kako bi se stimulisali zaceljujuci procesi mekih tkiva poput mišicnih „triger tacaka“, fascija mišica, tetiva, ligamenata i slicno i rezultuje smanjenjem i uklanjanjem bola i vracanje normalne funkcije.

Istraživanja pokazuju da Dry Needling umanjuje napetost mišica, vraca biohemijske procese mišica u normalu, normalizuje bioelektricku disfunkciju motornih neurona koji inervišu mišic i ubrzava proces oporavka.
Dry needling je tehnika koja je superiorna u odnosu na druge procedure eliminacije bola i nervno mišicne disfunkcije koja uzrokuje bolove u mišicima i narušava normalno funkcionisanje mišica. Kod primjene Dry Needling tehnike, koriste se tanke igle i vecina pacijenata ne osjeti penetraciju igle pod kožu. Zdrav i funkcionalan mišic takode najcešce ne reaguje na postavljanje igle, dok mišic kojem je funkcija narušena obicno reaguje i moguce je osjetiti grc ili trzanje mišica.

Pacijenti takode mogu osjetiti prilikom postavljanja igle isti bol koji inace imaju u oštecenom mišicu. To takode pomaže da se postavi pravilna dijagnoza i uzrok bola u mišicima. Prilikom Dry Needling terapije pacijenti brzo prepoznaju ovakve senzacije i ne reaguju na njih pošto one vode do uklanjanja bola i neprijatnosti i vracnja mišica u normalnu funkciju.

Šta je „Triger tacka“

Miofascijalna triger tacka je hiper iritabilna tacka skeletnog mišica povezana sa sa takozvanim hipersenzitivnim „cvorom“ . Na tim cvorovima se obicno pojavljuje bol i moguce je predvidjeti obrazac kako se bol širi.

Razlika izmedu Dry Needling i Kineske Akupunkture

Cilj i metodologija Dry Needling terapije nije bazirana na tradicionalnoj kineskoj medici. Primjena Dry Needling terapije svoje osnove nalazi u zapadnoj medicini i modernoj neuro anatomiji kao i naucnim studijama mišicno-koštanog i nervnog sistema.

Jedina slicnost je što obe tehnike i Akupunktura i Dry Needling koriste isti alat, odnosno tanke igle.

Da li je Dry terapija bolna?

Uobicajeno, postavljanje igala pacijenti ne osecaju. Trzanje mišica može izazvati nelagodnost, ali obicno nema bola.

Na koja stanja se primenjuje Dry Needling?

Razlicita bolna stanja i problemi sa skeletnim mišicima mogu imati koristi od primjene Dry Needling terapije, poput:
– bola u vratu
– fibromijalgije;
– tendinitis;
– miofascijalni bol;
– triger i tender tacke.


Da li postoje kontraindikacije?

Jedine poznate kontraindikacije mogu biti blaga osetljivost na dodir, strah od igle i manji otok tretirane tacke.